Typical Projects

Dự án tiêu biểu

Hồ chứa nước Lục Ngạn

Khôi phục và nâng cấp hồ chứa nước thôn Thung xã Đèo Gia huyện Lục Ngạn (6.219 triệu).

CTCP dược OPC Bắc Giang

Xây dựng công trình nhà máy triết xuất cây dược liệu và kinh doanh nông sản (7.625 triệu).

Trung tâm nước sạch và VMT nông thôn Bắc Ninh

Liên danh nhà thầu: Gói thầu số 1 – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cụm xã Thái Bảo – Vạn Ninh – Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (50.212 triệu).