LIÊN HỆ

– Tên giao dịch:    CÔNG TY XÂY LẮP 1
– Tên giao dịch quốc tế: NUMBER ONE CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED
– Tên viết tắt: Xay Lap 1 construction Co., Ltd

Biểu tượng:

– Trụ sở chính:             Xã Nội Duệ – Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.
– Điện thoại:                (02413).837.253 – Fax : (02413).837.253
– VPGD:

  • Cơ sở 1: Số 2 Ngọc Hân Công Chúa-TP Bắc Ninh
  • Cơ sở 2: Số 46 Tô Vĩnh Diện-TP Bắc Ninh

– Email:                        congtyxaylap1@gmail.com