NĂNG LỰC VỀ NHÂN SỰ

1.Nhân lực quản lý – Kỹ thuật lao động

Stt Phân loại cán bộ, nhân viên Số lượng Trình độ
Đại học,trên đại học Trung cấp Công nhân kỹ thuật bậc
<4 >4
I Cán bộ lãnh đạo và bộ máy quản lý 10        
1 Ban giám đốc 3 3
2 Cán bộ chuyên viên quản lý các phòng ban 6 6
II Cán bộ khoa học kỹ thuật 67        
1 Chuyên nghành kiến trúc 15 15
2 Chuyên nghành xây dựng

Trong đó có 5 người chuyên ngành tư vấn giám sát

25 25
3 Chuyên nghành môi trư­ờng 5 5
4 Chuyên nghành điện, năng lượng 2 2
5 Chuyên nghành kinh tế 5 5
6 Nghành giao thông, thủy lợi. 15 15
III Khối trực tiếp sản xuất 245        
1 Thợ lạnh 8 5 3
2 Thợ nguội 7 5 2
3 Thợ điện, n­ước 10 6 4
4 Thợ sắt, cơ khí, hàn xì 40 18 22
5 Thợ nề, bê tông 120 80 40
6 Thợ mộc, ván khuôn 40 25 15
7 Công nhân lái máy, ô tô 15 4 11
8 Công nhân đo đạc 5 5

2 . Phạm vi hoạt động.

– Trong cả nước.
– Hợp tác liên danh với các công ty có năng lực trong công tác xây dựng, cung cấp vật liệu, thiết bị trong xây dựng.

3. Thành tựu đạt được.

Công ty xây lắp 1 hình thành từ những nhân lực có trình bộ chuyên môn cao, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ Công nhân viên Công ty, Chúng tôi đã từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Rất nhiều dự án đầu tư xây dựng, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đã được khách hàng tin tưởng giao cho Công ty xây lắp 1 xây dựng. Các công trình do Công ty xây lắp 1 tham gia luôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có tính thẩm mỹ cao, chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ, được các chủ đầu tư, các nhà thầu chính tín nhiệm và khen ngợi.      

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT  CÔNG TY XÂY LẮP I

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THỜIGIAN CÔNG TÁC (năm) CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thế Thu Quản lý kinh tế 25 Giám đốc
2 Nguyễn Hồng Châu Kỹ sư cầu đường 08 Phó giám đốc công ty
3 Nguyễn Thế Đạt Cử nhân kinh tế 06 Phó giám đốc công ty
4 Nguyễn Minh Hợp Kỹ sư xây dựng 10  Trưởng phòng KH-KT
5 Dương Văn Hùng Kỹ sư xây dựng 9 Kỹ thuật QLCL
6 Bùi Mạnh Hà Kỹ sư KTD 18 Kỹ thuật QLCL
7 Nguyễn Văn Hổ Kỹ sư cầu đường bộ 10 Kỹ thuật QLCL
8 Ngô Minh Vượng Kỹ sư xây dựng 07 Kỹ thuật QLCL
9 Phạm Quang Tuyến Kỹ sư cầu đường bộ 05 Kỹ thuật QLCL
10 Lê Hồng Cường Kỹ sư xây dựng điện 15 Chỉ huy trưởng CT
11 Lê Văn Sức Kỹ sư xây dựng điện 07 Kỹ thuật QLCL
12 Vũ thi Giang Cử nhân kinh tế 05 Kế toán
13 Tạ Hữu Phong Kỹ sư xây dựng 05 Kế toán – Thủ kho
14 Phan Thanh Tùng Kỹ sư hệ thống điện 05 Kỹ thuật QLCL
15 Lê Văn Hiếu Kỹ sư xây dựng 03 Kỹ thuật QLCL
16 Hà Trọng Hạnh Kỹ sư XD cầu đường 05 Kỹ thuật QLCL
17 Nguyễn Bá Hà Kỹ sư XD cầu đường 05 Kỹ thuật QLCL
18 Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư xây dựng 09 Kỹ thuật QLCL
19 Nguyên Công Huy Kỹ sư xây dựng 07 Kỹ thuật QLCL
20 Đinh Văn Thắng Kỹ sư xây dựng 07 Kỹ thuật QLCL

            ĐẠI DIỆN CÔNG TY