GIỚI THIỆU

– Tên giao dịch:    CÔNG TY XÂY LẮP 1
– Tên giao dịch quốc tế: NUMBER ONE CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED
– Tên viết tắt: Xay Lap 1 construction Co., Ltd

Biểu tượng:

– Trụ sở chính:             Xã Nội Duệ – Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.
– Điện thoại:                (02413).837.253 – Fax : (02413).837.253
– VPGD:

  • Cơ sở 1: Số 2 Ngọc Hân Công Chúa-TP Bắc Ninh
  • Cơ sở 2: Số 46 Tô Vĩnh Diện-TP Bắc Ninh

– Email:                        congtyxaylap1@gmail.com
– Mã số thuế:               2300232742
– Tài khoản:                 2600211000339 tại Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 11601065112600001 tại
ngân hàng CPTM Sài Gòn – CN Bắc Ninh.
Công ty xây lắp I được thành lập theo quyết định của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09 tháng 09 năm 2002.

  • Giấy phép kinh doanh số: 21.02.00293 cấp ngày 09 tháng 09 năm 2002.
  • Đăng ký lại lần hai, ngày 12 tháng 11 năm 2003.
  • Đăng ký lại lần ba, ngày 11 tháng 10 năm2004
  • Đăng ký lại lần thứ tư, ngày 17 tháng 09 năm 2007.
  • Đăng ký lại lần thứ năm, ngày19 tháng 09 năm 2011.
  • Đăng ký lại lần thứ sắu, ngày 27 tháng 03 năm 2013.

Công ty xây lắp 1 là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ, hoạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi, tiền vay tại ngân hàng trong nước và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành theo Pháp lệnh số 39-CP ngày 30/04/1995 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công ty xây lắp 1 được hình thành trên nền tảng sự liên kết giữa các công ty trên lĩnh vực  THI CÔNG –  SẢN XUẤT:
Trong những năm qua, XL1 luôn không ngừng củng cố bộ máy tổ chức, phát triển kinh doanh và từng bước tạo dựng uy tín, phát triển một cách ổn định và bền vững, luôn hoàn thành tốt tiến độ và niềm tin đối với khách hàng, trong quá trình hoạt động, công ty hiện đại hóa trang thiết bị, phần mềm,  đáp ứng các yêu cầu cho các công trình.

Song song với việc hiện đại hóa máy móc, thiết bị công ty ngày càng phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đào tạo nâng cao chuyên môn ngày càng kinh nghiệm trong công tác xây dựng.Từng bước củng cố và phát triển lực lượng, đến nay Công ty đã có đủ năng lực để đảm nhận công tác tư vấn, thi công các loại công trình có quy mô vừa và lớn.
Công ty xây lắp 1  là đơn vị có năng lực, với bộ máy điều hành hợp lý, linh hoạt và năng động, phù hợp với cơ chế thị trường, cùng với đội ngũ cán bộ kiến trúc sư, kỹ sư được đào tạo chính qui đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hợp tác liên doanh liên kết với các đơn vị cung ứng dịch vụ xây dựng trong và ngoài nước. XL1 có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về chất lượng xây dựng cũng như các yêu cầu cao nhất về thẩm mỹ, tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Chất lượng – An toàn – Tiến độ – Hiệu quả là phương châm hoạt động của Công ty chúng tôi.

Công ty chân thành cảm ơn và mong mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, tin tưởng lâu dài của các chủ đầu tư, đối tác của công ty.
 
Xin chân thành cảm ơn!                                                                      

The essay writers for hire have come a long way since the old days when all was done manually. These days, you can discover numerous folks that are specialists in article writing and understand how to write well on different topics. The essay writing service area of writing has changed a lot and today it demands not just superior writing skills but also great research skills. The new task requires the ability to gather information and make judicious use of that information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *